19-21 kwietnia 2013 r.

Warsztaty na Dummy

Krzysztof z Tarotem uczestniczyli w warsztatach na dummy. Każdy rozwijał swoje umiejętności: Pan w prowadzeniu psa, a Tarot w aportowaniu. Warsztaty zorganizowane przez Working Retierver Club.pl miały na celu przybliżenie specyfiki i metod pracy z retrieverem dotyczącej aportu.
Seminarium i treningi prowadził p. Martin Incédi - sędzia i główny trener czeskiego Klubu "Retriever Sport".
W piątkowy wieczór odbyły się zajęcia teoretyczne, na których przewodnicy psów zapoznali się z "Zasadami dla międzynarodowych testów pracy (IWT) dla retrieverów" oraz regulaminami "Working Testów (WT)" dla retrieverów. Sobota była dniem treningu praktycznego, a w niedzielę odbył się sprawdzian nabytych umiejętności na mini-zawodach tzw. fun competition.
Szczegółową i ciekawą relację z pionierskich warsztatów na dummy można przeczytać na stronie organizatora: www.workingretrieverclub.pl.